• Twój e-mail:
  • Temat:
  • Treść:

Miejski Zespół Profilaktyki i Terpii Uzależnień w Olsztynie
10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8Kontakt Ogólny

telefony: 89 535 77 78, 89 535 77 79.
fax: 89 535 77 80.Copyright Miejski Zakład Profilaktyki i Terapii Uzlaeżnień w Olsztynie
10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8
telefon:89 535 77 78, 89 535 77 79, fax: 89 535 77 80.